Kontakt

Bresman, s.r.o.
Pod hájom 1369/181, Dubnica nad Váhom 018 41
Recepcia: 042 44 22 731
bresman@bresman.sk

IČO: 31 616 992
IČ DPH: SK2020437375
Bankové spojenie: Tatrabanka, Dubnica n. Váhom.
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2080 0008
Register: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vl. č.: 2831/R

Vedenie spoločnosti
Vojtech Breska, M.B.A.
Konateľ
email: vbreska@bresman.sk

Vojtech Breska
Riaditeľ
Email: breska@bresman.sk

Beata Štorcelová
Sekretariát
tel.: 042 44 22 872
Email: sekretariat@bresman.sk

Ekonomické oddelenie
Silvia Kirková
Hlavná ekonómka
tel.: 042 44 22 731, kl. 204
email: ekonom@bresman.sk

Andrea Krajčiová
Účtovníčka
tel.: 042 44 22 731, kl. 204
email: krajciova@bresman.sk

SEKRETARIÁT
ŽILINA
tel.: 041 / 56 43 575
email: topas@topas-zilina.sk

Personálne oddelenie
Bc. Veronika Ilončiaková
Účtovníčka
tel.: 042 44 22 731, kl. 205
email: personálne@bresman.sk

Maloobchod
Stanislava Šimanská
tel.: 042 44 22 731, kl. 206
email: bresman@bresman.sk

Renáta Gajdošíková
tel.: 042 44 22 731, kl. 206
email: bresman@bresman.sk

Petra Kučová
tel.: 042 44 22 731, kl. 212
email: sklad@bresman.sk

Distribúcia tlače
Renáta Tomíková
tel.: 042 44 22 731, kl. 208
email: distribucia@bresman.sk

DISTRIBÚCIA TLAČE
ŽILINA
tel.: 041/564 35 73,041/564 35 75
email: distrib@topas-zilina.sk